fbpx
Visjon og målsetting 2018-01-24T09:36:48+01:00

Visjon og målsetting

Lifelines visjonog målsetning er å

  • Bidra til forskning og utvikling av nye medisinske konsepter innen klinisk ernæring, diagnostikk, akuttmedisin og HMS.
  • Frembringe og formidle ny kunnskap til fagmiljøer som dyrleger og dyrepleiere.
  • Formidle informasjon til dyreeiere.
  • Utvikle og frembringe nye produkter som bidrar til bedre helse og livskvalitet hos dyr og mennesker.
  • Importere og distribuere eksisterende kvalitetsprodukter.
  • Sørge for at selskapet har en sunn og robust økonomi som muliggjør disse punktene.

Verdier:

Kundetilfredshet er svært viktig for at vi skal nå våre mål,
og vi streber derfor etter å overgå kundens forventninger.
Vi er resultatorienterte,
ogforsøker derfor kontinuerlig å forbedre oss gjennom tøffe, men oppnåelige målsettinger.

Vi forplikter oss til å tenke nytt
fordi nytenkning kan forandre hvordan god livskvalitet og sunn helse best opprettholdes, og hvordan medisinske miljøer velger behandlingsregimer som gir best mulig resultat for sine pasienter. Slik nytenkning bidrar til bedre helse og livskvalitet.

Sterke team går nye veier
derfor inngår våre fagmiljø i tette samarbeidsprosjekter med de beste og mest innovative forskningsmiljøene.

Vi ønsker å lede an innen våre fokusområder
ved å sette standarden som andre streber etter.

Vi er ærlige og rettferdige
overfor kunder, partnere, aksjonærer og hverandre.