fbpx
Samarbeid forskere 2018-01-24T09:36:46+01:00

Forskere

Lifeline har et solid forskningsnettverk av samarbeidspartnereLifeline har gjennom årene utviklet et solid forskningsnettverk gjennom en rekke forskningsmiljøer, universiteter, bioteknologiselskaper og fagfolk både nasjonalt og internasjonalt.

Lifeline har forskningssamarbeidspartnere innen klinisk ernæringsmedisin i Norge, Sverige, England, Frankrike, Kina og USA.

Lifeline har som mål å være et kompetansesenter for kunnskap innen klinisk ernæring, og utvikling av nye produkter.I Lifelines faglige rådgivningsgruppe, Lifeline Advisory Board deltar flere professorer og forskere med spesiell spisskompetanse fra disse forskjellige fagmiljøene. Dette gir oss en unik mulighet til å raskt kombinere ny kunnskap og teknologi og samarbeid på tvers av fagmiljøer.Klinisk ernæring, ernæringsmedisin, genetikk, fysiologi og bioteknologi er fagområder i rivende utvikling . Dette gir stadig nye utfordringer, ny kunnskap og nye muligheter.

Av fagpersoner som har bidratt mye med inspirasjon og faglige innspill vil vi trekke fremProf. Jan Raa, Prof. Einar Bakstad, Dir Sjur Svaboe, prof. Antonio Verlangieri, dr. Wayne Harris, dr. Theo og dr. Henderson og dr Maxmillian.

Samarbeid på tvers av humanmedisin og veterinærmedisin gir også mange spennende muligheter og utveksling av kunnskap som resulterer i nye konsepter og tilnærminger til medisinske problemstillinger og utfordringer.

Blant våre samarbeidspartnere er også forskere med erfaring fra både østlig og vestlig medisin. Østens medisin har utviklet seg parallelt med vestlig, men hatt et større fokus på naturlige substanser, noe som er spennende ved ernæringsmessig tilnærming.

Lifeline vil i fremtiden fortsette med å lansere nye spennende konsepter innen klinisk ernæring