fbpx

Protexin gir en sunn bakterieflora i mage og tarm

BakterierFORDØYELSESPROBLEMER SOM DIARE ELLER FORSTOPPELSE HOS HUND, KATT, GNAGER OG HEST:

HVA ER PROBIOTISKE BAKTERIER?

HER FØLGER SVARENE PÅ DINE SPØRSMÅL!

Fordelen med probiotika er godt dokumentert. Det hele handler om å få de gode bakterier inn i tarmen! Dette vil støtte kroppens naturlige forsvarsegenskaper. En organisme med et godt immunsystem er et dyr med en sunn tarm. Men tarmen er sårbar for stress, endring av kosthold og en rekke andre ugunstige miljøforhold som kan oppstå. Det finnes en rekke ulike typer probiotiske bakterier.

Hvordan virker probiotika? Probiotika fungerer gjennom en rekke ulike mekanismer. I tarmen vil både de gunstige og de sykdomsfremkallende mikroorganismer kjempe om de samme typer næringsstoffer. Dette resulterer i en konkurranse mellom bakteriene for disse næringsstoffene. Ved bruk av probiotika blir det en reduksjon av næringsstoffer for de sykdomsframkallende bakterier som fører til at det blir vesentlig mindre av nettopp disse sykdomsframkallende bakterier.
Gunstige bakterier vil feste seg til tarmveggen og danne kolonier på ulike steder i hele tarmen. Dette hindrer sykdomsframkallende bakterier fra å få fotfeste, noe som fører til at de sykdomsframkallende bakterier dør ut.

Bedring av fordøyelsen:
Probiotika øker effektiviteten av fordøyelsen. Probiotika produserer melkesyre som direkte hemmer veksten av de sykdomsfremkallende bakterier da de foretrekker mindre syre i miljøet for å trives. Probiotika har vist seg å øke de gunstige celle-signaler og øker effektiviteten av infeksjonscellene, altså de hvite blodlegemene.

Hva er probiotika?
Verdens Helseorganisasjon (WHO) har en offisiell definisjon på hva probiotika er
: Probiotika er levende mikroorganismer som gir en helsegevinst når de er gitt i tilstrekkelig dose.

Fordelen med probiotika er godt dokumentert. Det hele handler om å få de gode bakterier inn i tarmen! Dette vil støtte kroppens naturlige forsvarsegenskaper. En organisme med et godt immunsystem er et dyr med en sunn tarm. Men tarmen er sårbar for stress, endring av kosthold og en rekke andre ugunstige miljøforhold som kan oppstå. Det finnes en rekke ulike typer probiotiske bakterier. Protexin has i samarbeid med veterinærer og mikrobiologer over hele verden utviklet probiotika-produkter som kan støtte dyrenes naturlige forsvar.

Hvordan finner man fram til gode og nyttige probiotika? Helsebringende probiotika må tilfredsstille en rekke krav, vi nevner i særlig grad:

Sikkerhet: Mikroorganismene i de gode probiotika velges naturlig nok i første omgang ut fra at de ikke må være skadelige. Vi forholder oss til de strenge EU-reguleringene på dette området som innebærer at alle våre probiotika er registrert for bruk i ulike dyrearter.  For eksempel er Enterococcus faecium (NCIMB 10415) E1707 registrert for bruk til hunder.

Levedyktighet:Mikroorganismene i probiotika må kunne holdes levende helt fram til der de virker: i kroppens tarmer.  Dette betyr at probiotika må kunne passere trygt og uskadet gjennom magen slik at de kan trives i tarmen. Ved hjelp av spesielle frysetørkningsprosesser kan våre probiotika lagres romtemperatur ved at de er beskyttet av en spesiell innkapslingsteknikk som kalles mikroinnkapsling. Denne teknikken sørger for å holde mikroorganismene ”sovende” og gir så særlig beskyttelse når probiotika skal overleve det ekstremt sure magesystemet, før innholdet så til slutt skal ”vekkes opp” i tarmen.

Våre produkter har dokumentasjon på at de virker nettopp slik.

Tilstrekkelig mengde:Probiotika må gis i tilstrekkelig mengde for å gi den gunstige effekten.

Kvalitetssikring:Våre probiotiske kvalitetsprodukter har vi sikret gjennom en rekke avanserte arbeidsprosesser som alle er avgjørende for virkningen.  Dette sikrer at produktet oppfyller produktets oppgitte spesifikasjoner og sikrer trygghet for forbrukeren.

Hva består tarmens mikroflora av? For mange er det overraskende at den normale tarm består av en enorm mikroflora av ulike levende bakterietyper, protozoer (encellede organismer) og gjærsopp. Disse er fordelt langs hele tarmen og lever side om side i et symbiotisk, altså gjensidig positivt forhold i den friske organisme.

Hva er symbiose – og hva er dysbiose?
Symbiose har vi når det foreligger god balanse mellom de ulike mikroorganismene i kroppen. Dysbiose er det motsatte, dvs. den tilstand som foreligger ved skadelig ubalanse som gjerne gir diaré.  De viktigste årsakene til dysbiose er:
– Antibiotikabehandling
– Skadelige tarmorganismer som ved visse typer forgiftning
– Plutselig endring av kosthold
– Langvarig faste
– Stress – dvs. belastende reaksjoner etter uvanlige miljøforhold eller opplevelser som ved reiser, utstillinger og kenneler
– Ulike livsfaser – alt fra avvenningsfaser til alderdom

Hvordan virker probiotika? Probiotika fungerer gjennom en rekke ulike mekanismer:

Konkurransen om næringsstoffer:I tarmen vil både de gunstige og de sykdomsfremkallende mikroorganismer kjempe om de samme typer næringsstoffer.  Dette resulterer i en konkurranse mellom bakteriene for disse næringsstoffene. Ved bruk av probiotika blir det en reduksjon av næringsstoffer for de sykdomsframkallende bakterier som fører til at det blir vesentlig mindre av nettopp disse sykdomsframkallende bakterier.

Gunstige bakterier vil feste seg til tarmveggen og danne kolonier på ulike steder i hele tarmen.  Dette hindrer sykdomsframkallende bakterier fra å få fotfeste, noe som fører til at de sykdomsframkallende bakterier dør ut.

Bedring av fordøyelsen: Probiotika øker effektiviteten av fordøyelsen.

Melkesyreproduksjon: Probiotika produserer melkesyre som direkte hemmer veksten av de sykdomsfremkallende bakterier da de foretrekker mindre syre i miljøet for å trives.

Effekt på immunitet: Probiotika har vist seg å øke de gunstige celle-signaler og øker effektiviteten av infeksjonscellene, altså de hvite blodlegemene.

Gir probiotika bivirkninger?  Kan man gi for mye? Det er ingen bivirkninger forbundet med bruk av probiotika.  Alle EU-registrerte probiotika må passere strenge sikkerhetskontroller før de blir godkjent for bruk i hver dyreart.  Det er ikke mulig å gi for stor mengde probiotika, for ved overskudd går de bare ut i avføringen.

Kan probiotika brukes samtidig med antibiotika? Antibiotika-bruk kan som kjent ofte gi antibiotika-utløst diaré.  Derfor anbefales det gjerne å ta probiotika for å forebygge eller bøte på dette problemet.  For best resultat gis probiotika til andre tider enn antibiotika, minst tre timer etter antibiotika.  Den probiotiske effekten vil ikke påvirke virkningen av antibiotika.

Hva er prebiotika? Prebiotika er ikke-fordøyelig karbohydrater (sammensatte sukkertyper) som fungerer som en matkilde for de gunstige bakterier i mikrofloraen og dermed stimulerer deres vekst. Preplex ® prebiotika består av både frukto-oligosakkarider (FOS) og naturlig gummistoff av glykoproteiner og sakkarider. Vår forskning viser at ved å tilføre begge disse prebiotikatypene økes effekten vesentlig i forhold til de vanlige prebiotika som bare har en prebiotikakilde.

Krever Protexinprodukter spesielle oppbevaringsbetingelser? Vi vil anbefale at Protexinprodukter lagres under tørre, rene forhold, uten sollys og holdt forseglet når den originale emballasjen er åpnet for å hindre fukt og varmenedbryting.  Holdbarheten av Protexinprodukter ved oppbevaring i romtemperatur, er 24 måneder.

Hvorfor kan ikke levende yoghurt like godt brukes? Det er riktig at yoghurt også har levende mikroorganismer.  Men det er flere forhold som gjør at Protexin-produktene bør foretrekkes når det er grunnlag for probiotika-bruk. Mikroorganismene i levende yoghurt er valgt primært ut fra smak og konsistens og ikke ut fra probiotikas synsvinkel slik vi velger bakteriestammer.  Konsentrasjonen av levende mikroorganismer i yoghurt er også ukjent og vil uansett vanligvis være for lav, selv i store mengder. Den høye konsentrasjon av probiotika i Protexinprodukter er garantert og er laget for å tåle bruk selv etter lang tids lagring.

Kan Protexin produkter gis over lengre perioder? Hos dyr med langvarige problemer, er bruk over tid nyttig. Ved langvarig antibiotika-bruk vil samtidig tilskudd av probiotika redusere uheldige tarm-bivirkninger.

2018-01-24T09:37:02+01:00