fbpx
iHarmoni for god stressmestring for hund og katt 2018-01-24T12:16:27+01:00

Project Description

iHarmoni for bedre stressmestring og mental balanse hos hund og katt

iHarmoni inneholder nevromodulerende næringsstoffer. Visse nevromodulerende næringsstoffer kan blant annet bidra til å regulere kroppens reaksjon på stress på en naturlig måte. Slike næringsstoffer er ikke sløvende, men bidrar til normal svingning mellom søvn og våkenfase. De har ingen uønskede effekter, og er ikke vanedannende.
iHarmoni inneholder:
i iHarmoni inneholder peptider. Peptider er små, korte deler av proteiner. En rekke slike peptider er naturlig biologisk aktive. Eksempelvis hos speddyr og spedbarn som får morsmelk, spaltes spesielle deler av melkeproteinet og suges opp intakt. Peptidet er med og regulerer aktiviteten i hjernen og hvordan den reagerer på stress.

iHarmoni for god stressmestring
Antall i pakken: 60
Type: Kapsler
Beskrivelse: Selv om vi ikke tenker over det til daglig, vil mange av de næringsstoffer som inntas av både mennesker og dyr påvirke aktiviteten og stoffskiftet i hjernen.

iHarmoni inneholder nevromodulerende næringsstoffer. Visse nevromodulerende næringsstoffer kan blant annet bidra til å regulere kroppens reaksjon på stress på en naturlig måte. Slike næringsstoffer er ikke sløvende, men bidrar til normal svingning mellom søvn og våkenfase. De har ingen uønskede effekter, og er ikke vanedannende..

iHarmoni inneholder:
i iHarmoni inneholder peptider. Peptider er små, korte deler av proteiner. En rekke slike peptider er naturlig biologisk aktive. Eksempelvis hos speddyr og spedbarn som får morsmelk, spaltes spesielle deler av melkeproteinet og suges opp intakt. Peptidet er med og regulerer aktiviteten i hjernen og hvordan den reagerer på stress.

Ernæringmessig understøttelse av mental balanse og mestring av forskjellige situasjoner.

Nevromodulerende næringsstoffer

Harmoni innebærer mental balanse og stressmestring

Et visst stressnivå er normalt hos hund og katt – akkurat som for oss mennesker. Stress er ønskelig som sunn reaksjon på utfordringer. Hormoner aktiviserer mentale og fysiske forsvarssystemer. Disse er nødvendige for å takle vanskeligheter og overleve farlige situasjoner.
Stressreaksjonene kan imidlertid bli for kraftige eller langvarige og gi uønskede atferdsendringer. Slike reaksjoner kan oppleves som ubehagelige og slitsomme og kan også bli skadelige.

For høyt stressnivå kan påvirkes på flere måter:
• Miljøfokusert tilrettelegging av dyrets livssituasjon.
• Tradisjonelle legemidler kan fungere angstdempende, men også sløvende, og gi andre uønskede virkninger som abstinensproblematikk.
• Atferdstrening kan dempe uønsket atferd og innlære et alternativt atferdmønster som fungerer bedre.
• Nevromodulerende næringsstoffer. Disse påvirker stressresponsen på en naturlig måte uten bivirkninger, og vil kunne bidra til gunstig situasjonsmestring.

iHarmoni kan benyttes ved følgende situasjoner:

1.Kortvarige stressende situasjoner som
– uvant håndtering (hos dyrlege, trimming, kloklipp)
– reiser (bil, båt, tog, fly)
– tordenvær
– nye eller uvante situasjoner som oppleves fremmed eller provoserende (mennesker, steder) ulike treningssituasjoner, inkl. Dressurkurs
– stressende omgivelser slik som ved konkurranser eller utstillinger

iHarmoni gis en time før forventet situasjon.

2. Generelle eller varig stressende situasjoner som
– uvante omgivelser (ferie, kennelopphold)
– støy, som rakettsmell rundt nyttårsaften og bråk, slik som håndverkere i huset
– flytting
– relasjonsendringer: nye dyr, nye familiemedlemmer etc.
– endrede dagsrutiner
– generell engstelse eller utrygghet
– mange dyr i samme innemiljø (særlig katt)

iHarmoni påbegynnes et par dager før situasjonen inntrer. Gi en gang daglig i forkant av forventet krevende situasjon. Her vil det være naturlig å bruke iHarmoni i en noe lengre periode.

NB! iHarmoni er ikke vanedannende.

3) Under atferdstrening ved forskjellige atferdsproblemer som
–liker ikke å være hjemme alene
– sosial dysfunksjon overfor andre dyr eller mennesker
– dårlig avreagering
– konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet

iHarmoni gis i kortere eller lengre perioder etter behov.

Atferdstrening ved atferdsproblemer

Uønsket atferdsrepertoar kan til en viss grad endres med systematisk mental trening. Oftest er det svært nyttig med faglig hjelp fra atferdstrenere eller dyrleger med spesiell kompetanse. Slik trening innebærer å dempe en uønsket atferd og systematisk innlære en alternativ atferd, slik at dyret velger en atferdsrespons som fungerer i situasjonen.

Nevromodulerende næringsstoffer kan ernæringsmessig understøtte mottakelighet for trening.

iHarmoni inneholder naturlige nevromodulerende næringsstoffer

Nevromodulerende næringsstoffer
– regulerer reaksjonen på stress på en naturlig måte
– bidrar til en naturlig balanse mellom hemmende og fremmende aktivitet i hjernen
– har ingen sløvende effekt og kan bidra til normal svingning mellom søvn- og våkenfase.
– har ingen bivirkninger eller uønskede effekter, og er ikke vanedannende

iHarmoni – en optimal kombinasjon av samvirkende næringsstoffer.
Korte biter av spesielle proteiner (kalt peptider) Slike peptider er biologisk aktive, og kan bidra ernæringsmessig til en biologisk naturlig mental balanse som har betydning for å kunne takle stress.
Naturlige planteekstrakter som understøtter peptidenes positive virkningsmekanismer. Slike planter kalles adaptogener.
Supplerende næringsstoffer som er viktige for et gunstig stoffskifte i hjernen.

Ved atferdsendringer bør det også undersøkes for fysisk sykdom
Atferdsproblemer kan også være uttrykk for fysisk sykdom, smerte eller skade. Dyret bør således alltid undersøkes av dyrlege for å utelukke eller bekrefte annen sykdom.

Særlig tannskader, samt ledd- og skjelettskader kan gi smerte som er vanskelig å oppdage.

iHarmoni er ingen erstatning for fysisk eller psykisk understimulering.

iHarmoni leveres i eske med 60 kapsler. Kapslene kan gis sammen med mat eller pakkes inn i en godbit.

Lifeline perspective-serien er resultatet av et samarbeid med ernæringsmedisinere ved en rekke universiteter og forskningsmiljøer.

Gram: 25 x 5 x 2 gr