fbpx
Hepacyl for god galle og leverfunksjon for hund og katt 2018-01-24T09:37:13+01:00

Project Description

Hepacyl

Hepacyl inneholder en rekke naturlige næringsstoffer som er viktige for å bidra til å målrette opprettholde flere forskjellige, viktige funksjoner i levermetabolismen, særlig ved økt belastning og restitusjon.

Hepacyl vil være gunstig klinisk ernæringsstøtte for å bidra til å opprettholde god leverfunksjon ved situasjoner med økt leverbelastning. Videre ved tilstander der leveren har behov for beskyttelse og restitusjon som ved infeksjoner, feil i/ eller påkjent leverstoffskifte (metabolske dysfunksjoner), utvikling av fettlever, forgiftninger (intoksikasjoner), forhindret galleflyt (gallestase), gallestein, gallegangsbetennelse (cholangitt), begynnende eller etablert skrumplever (fibrose), og ved svulster (tumores) i leveren.

Betydningen av klinisk ernæring for å opprettholde god leverfunksjon

En rekke spiselige planter, grønnsaker og krydder har opp gjennom historien vært kjent for å ha en gunstig virkning på leverstoffskiftet. I våre dager er mange slike egenskaper og virkningsmekaniser vitenskapelig forklart og dokumentert.

Insulinets oppdagere, Banting og Best, viste allerede i 1930 at tilstrekkelig tilstedeværelse av labile metyl-grupper (CH3) fra metyldonorer, er en forutsetning for normal leverfunksjon. Dette går uproblematisk for seg med en ung og frisk kropp takket være tilstrekkelige enzymsystemer som for eksempel glutathion.

Men ved situasjoner med økt leverbelastning, alder eller forskjellige sykdommer, kan det bli nedgang av slike metylgrupper, og det kan utvikles en rekke leverlidelser som fettlever, hepatocellulært carcinom og ulik abnormal DNA-synteser.

Tilstrekkelig metylering – såkalt transmetylering – er en forutsetning for god funksjonalitet i en rekke viktige enzymsystemer i leverstoffskiftet.

Når levereren utsettes for påkjenninger, øker også behovet for effektive metyldonorer (som cholin, adenosylmetionin, betain, folat og andre B-vitaminer). Hvis tilgangen via det ordinære kosthold ikke blir tilstrekkelig, forsterkes den uheldige utviklingen i levermetabolismen.

Utvikling av påkjent leverfunksjon og sykdom
Nedsatt enzymaktivitet med fallende mengder metyldonorer og glutathion, økt oksidativt stress og oppregulert inflammasjon, er de viktige mekanismer ved utvikling av leverbelastning og sykdom i leveren.
Resultatet blir leverdysfunksjon med økt destruksjon av cellemembraner (forhøyede transaminaser) og celledød.

Den gode nyhet er at leveren er det organ som har størst regenerasjonsevne hvis forholdene legges til rette for dette.

Epigenetikk er studiet av hvilke mekanismer som skrur av og på forskjellige gener
DNA-metylering er den mest studerte mekanisme innen epigenetisk genregulering.
Det er grundig dokumentert at DNA-metylering responderer raskt på ernæringsmessige og miljømessige påvirkning.

Antall i pakken: 60stk
Type: Kapsler
Beskrivelse: Kapsler som kan åpnes og innholdet kan strøs over maten