fbpx
Omega 369 Ferskpresset lakseolje for hund og katt 2018-01-24T09:37:25+01:00

Project Description

Ferskpresset lakseolje

Fiskeolje med høy kvalitet gir gode helsemessige effekter.

Olje med dårlig kvalitet er direkte helseskadelig!

Viktige kvalitetskrav til fiskeolje er målbare, og skal dokumenteres.

Måling og dokumentasjon. At en fiskeolje er en høykvalitets olje med stabile fettsyrer, kan og skal måles. Likedan må et godt fiskeoljeprodukt dokumentere fravær av harskning og miljøgifter. Alt dette kan og skal også måles, dokumenteres, samt presenteres og garanteres overfor forbruker.
Er alle fiskeoljer like bra?
Omega 3 fettsyrer er ernæringsmessig viktig for en rekke kroppsfunksjoner, slik som:lakseolje2teks

 • ledd, brusk og muskelfunksjon
 • hjerte-/kar- og nyrefunksjon
 • hudfunksjon, hårlag- pels- og klokvalitet
 • immunforsvar
 • utvikling av hjerne- og nervesystemet
 • mentale ferdigheter, slik som læring og en rekke andre egenskaper
 • utfall av kløe, allergi og betennelser

For å oppnå de gode helsemessige effekter må man være bevisst ved valg av fiskeoljeprodukt, da det er store målbare kvalitetsforskjeller mellom de ulike fiskeoljene på markedet. Kvaliteten på fiskeolje avgjøres av særlig følgende tre forhold:

 • Innhold av stabile omega 3 fettsyrer (EPA, DPA, DHA) og en rekke andre viktige næringsstoffer
 • Innhold av antioksidanter og stabiliserende stoffer
 • Innhold/fravær av farlige harskningsprodukter og miljøgifter (som PCB tungmetaller og dioksiner)

Måling og dokumentasjon
At en fiskeolje er en høykvalitets olje med stabile fettsyrer, kan og skal måles. Likedan må et godt fiskeoljeprodukt dokumentere fravær av harskning og miljøgifter. Alt dette kan og skal også måles, dokumenteres, samt presenteres og garanteres overfor forbruker.
Fiskeoljes skjulte farer er harskning og miljøgifter. Mange fiskeoljer som selges er harsknet! Harskningsprodukter fra fett forårsaker celleskade og sykdom. Omega 3 fettsyrer harskner (oksiderer) svært lett. Det er derfor svært viktig å hindre at det finnes eller oppstår harskningsprodukter i oljen. Harskningsstadiene kan påvises ved forskjellige analysemetoder. Resultatene av forskjellige målemetoder for harskning av fiskeolje settes i en formel som gir et mål for den TOTale OXidasjons-verdien, som forkortes til den såkalte TOTOX-verdi. Jo lavere TOTOX, jo bedre kvalitet på oljen.

TOTOX bør ikke overskride 20. De fleste produsenter kan ikke garantere olje med TOTOX-verdi under 20. Lifeline stiller krav til TOTOX-verdi under 10 Lifeline analyserer hver eneste produksjonsbatch. TOTOX-verdien ligger hos oss mellom 4 og 7. Denne høye kvaliteten kan oppnås fordi:

 • det kun benyttes helt ferskt første sortert laksekjøtt ved produksjonen. Dette gir langt lavere verdier enn etter frysing og lagring av fisken.
 • ny, avansert teknologi bevarer det høye innholdet av naturlig forekommende antioksidanter og andre næringsstoffer som ofte kan forsvinne ved vanlig raffinering.
 • et høyt innhold av astaxantin (som gir laksekjøtt den røde fargen) sikrer den gode stabiliteten.
 • oljen tappes i nitrogenatmosfære uten oksygentilgang på lufttette, lysdempende flasker.

En uavhengig finsk undersøkelse vurderte TOTOX-verdier på skandinaviske produkter ved Norsk institutt for fiskeri og havbruksforskning, og viste at de fleste produkter på markedet hadde altfor høye TOTOX-verdier. Ferskpresset olje fra norsk laks hadde langt lavere verdi enn alle andre produkter i testen.lakseolje_graf

Miljøgifter er helseskadelige selv i små konsentrasjoner

Miljøgifter er stoffer som konsentreres opp gjennom næringskjeden. Disse kan i stor grad påvirke helsen, og forårsake sykdom hos pattedyr og mennesker.
Fravær av slike stoffer er avgjørende for kvalitet og helsemessig gevinst/risiko ved inntak av fiskeolje. Tradisjonelt fjernes miljøgifter ved prosesser som i tillegg fjerner en rekke ønskede stoffer fra oljen, slik som visse fettsyrer og stabiliserende antioksidanter.
Lifeline benytter nye, unike teknologier som bevarer alle viktige næringsstoffer Hver eneste produksjon Lifeline lakseolje analyseres for en lang rekke miljøgifter. Selv om verdiene allerede i utgangspunktet er uvanlig lave sammenlignet med de fleste andre råvarer, benytter vi to nye renseteknologier for å redusere verdiene ytterligere uten samtidig å påvirke fettsyrene eller andre stoffer i oljen.

Resultat: En renhet og sammensetning som sikrer næringstilførsel, helse og sunnhet optimalt.

Ny og enestående Lifeline ferskpresset omega 3-6-9 fra norsk laks, det beste alternativ for ditt kjæledyr på grunn av:

 • svært lave TOTOX-verdier
 • to unike renseteknologier som utelukkende fjerner de siste rester av miljøgifter, mens alle viktige næringsstoffer er intakte i stabil form
 • fiskens naturlige antioksidantsystemer og næringsstoffer er intakte
 • høyt innhold av helsebringende astaxantin
 • stabile omega 3 – 6 – 9 fettsyrer

Viktige næringsstoffer i fiskeolje

lakseolje3Tradisjonelt forbindes fiskeolje med omega 3. Naturlig fiskefett inneholder imidlertid også en rekke andre mindre kjente fettsyrer med blant annet beten­-nelsesdempende virkning, samt en rekke antioksidanter og stabiliserende innholdsstoffer. Kvalitetsoljer fra laksefisker har et høyt innhold av astaxantin, en viktig antioksidant, samt fettsyren DPA.
Lifeline ferskpressede omega 3-6-9 fra norsk laks bidrar ernæringsmessig til helse og livskvalitet ved å ­tilføre en perfekt blanding av rene, stabile fiskefettsyrer med gunstig sammensetning av alle viktige næringsstoffer, uten skadelig miljøgifter eller harskningsprodukter. Dette gir et svært gunstig opptak med ernæringseffekter som bidrar til merkbar helseforskjell. Vår fiskeolje følger de høyeste europeiske kvalitetskrav i henhold til European directorate for the quality of medicines (EDQM) European pharmacopoeia commission.

Dosering hund og katt:

0-5 kg inntil 3 ml

5-15 kg inntil 5 ml

15-30 kg inntil 10 ml

> 30 kg inntil 15 ml

Antall i pakken: 6
Type: Flytende
Beskrivelse: Lakseoljen inneholder en optimal mengde av de sunne og livsviktige Omega-3-fettsyrene som finnes i fet fisk, samt astaxantin – en naturlig antioksidant i fisk.

Lifelines Lakseolje er av de aller beste omega3 kildene på markedet fordi oljen er produsert korrekt  av førsteklasses råvarer, samt korrekte mengder av antioksidanter som hindrer harskning.

Forurensinger som dioksin, PCB og tungmetaller lagres i fett, og særlig i leveren. Det er viktig at fiskeoljen kontrolleres for slike stoffer.

Lifeline s ferskpresset fiskeolje er av høyeste kvalitet, inneholder optimale mengder astaxantin, en naturlig antioksidant fra rød fisk, som både beskytter oljen og er en sunn anti oksidant. Oljen er kontrollert og fri for forurensinger.

Ferskpresset Lakseolje kommer i eske med 9 stk flasker pr eske for 100 ml og 300 ml mens 1 000 ml kommer i eske med 6 flasker.

Milliliter: 3 x 3 ml, 15 ml, 30 ml