fbpx
NYHETER 2018-01-24T09:36:51+01:00

Nyheter

Cobalaplex

Cobalaplex er et diettsupplement som bidrar til normale nivåer av vitamin B12 (kobalamin) og folat (B9) hos hund og katt.

(mer…)

Prestasjon og ernæring

Hunder er avlet til å bli eksperter i forskjellige felt: harejakt, elgjakt, langdistanse hundekjøring, sprint hundekjøring og så videre. Det betyr ikke at de presterer uansett fordi de er «laget» for å være gode!

(mer…)

Lifeline produkter for optimal ytelse!

Barmarkshundekjøring foregår utenom vintersesongen. Barmarkstrening har i mange år vært en viktig del i treningsopplegget mot vintersesongen, men selve konkurranseformen er relativit ny. Det første VM’et på barmark ble avholdt i 2002. I barmark konkurreres det i sykkel 1 hund, sparkesykkel 1 og 2 hunder, vogn 4, 6, 8 hunder og løping med 1 hund. Nedover i Europa er barmarkshundekjøring veldig stort og en meget populær konkurranseform. (Norges hundekjørerforbund).

(mer…)

Tidlig sommervær gir hoggormfare

Vi mennesker er ikke alene om å nyte sol og varme om dagen. Hoggormen har våknet fra vinterdvale, er ikke redd for å bite, og er ifølge Veterinærhøgskolen unormalt aktiv i år. For hunder på tur i marka kan det i verste fall være dødelig.

Les hele saken her.

Hva gjør jeg om hunden blir bitt av hoggorm

HOGGORMEN ER HER –  HVORDAN  KAN HUNDEEIER GÅ EN VÅRSESONG OG FORSOMMER I MØTE?

Et hoggormbitt skal alltid betraktes som alvorlig. Hunden skal til veterinær-behandling fortest mulig, men hva med førstehjelpstiltak på åstedet?

LIFELINE har laget en egen beholder, Lifeline-knappen, for oppbevaring av førstehjelps-tiltak ved hoggormbitt. Førstehjelpsknappen er en patentert, vanntett beholder til å feste i hundens halsbånd (eller på eierens nøkkelknippe). Dermed kan hunden ha med tabletter når det virkelig gjelder. Hoggormbitt genererer potensielt farlig inflammasjon. Det er både kliniske og teoretiske grunner for å anbefale et raskt anti-inflammatorisk tiltak. Førstehjelpen innebærer hjelp før hevelse oppstår, dvs. før endotelskaden oppstår.  Å gi førstehjelp før ødemene med endotelskaden oppstår kalles for sekundærprofylakse , og gjøres i løpet av den såkalte GOLDEN HOUR.

Se mer om den praktiske gjennomføringen ved bruk av førstehjelpsknappen her:

Lifelines faglige råd anbefaler ved hoggormbitt lavdose-prednisolon som førstehjelpstiltak før hunden kommer til dyrlegebehandling.  Prednisolon (og andre corticosteroider) er potent som inflammasjonsdempende middel.

Det har i nyere tid vært reist faglig innvending basert på særlig en studie men som er utført ved sein behandling, ikke som førstehjelpstiltak men skal her kort omtales: Brandeker E og medarbeidere skrev i tidsskriftet BMC Veterinary Research (2015) om corticosteroider som del av  dyrlege-behandlingen ved hoggormbitt. (<em>The effect of a single dose of prednisolone in dogs envenomated by Vipera berus – a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial)</em> Inklusjonkriterium i denne studien var at hundene allerede hadde hevelse som viste at de var bitt og samtidig hadde stabil hjerterytme. Denne studien er interessant I forhold til veterinærmedisinsk behandling på klinikken, trass i noen metodesvakheter. Denne artikkelen besvarer imidlertid lite spørsmål ved en førstehjelpssituasjon.

Lifeline støtter avgjort denne artikkelens hovedkonklusjon om at det finnes bedre behandling enn prednisolon hos en dyrlege.  Samtidig synes som det finnes fortsatt oppdaterte lærebøker som anbefaler corticosteroider som supplement også gitt av dyrleger, jfr. MSD vet sin 2016-utgave, som også angir ulike grunner for dette: “Rapid-acting corticosteroids may be of benefit in the first 24 hr to help control shock, protect against tissue damage, and minimize the likelihood of allergic reactions to antivenin; however, prolonged use of corticosteroids is not recommended.”

Ref.: https://www.msdvetmanual.com/toxicology/snakebite/overview-of-snakebite#v3357466 (2016)

Oralade oral væskeerstatning og næringstilskudd med rehydreringsegenskaper

ORALADE: velsmakende oral væskeerstatning og næringstilskudd

Oralade er en avansert og meget velsmakende drikk med både peroral mikroenteral næring og rehydreringsegenskaper.
Oralade er ferdig for anvendelse.
Oralade er for sykdomstilstander som drar nytte av mikroenteral ernæring og peroral rehydreringsstøtte som inkluderer (men ikke er begrenset til):

* gastrointenstinal (GI) sykdom (inkl. v/ gjenoppretting av GI barrierefunktion og pre-GI-kanal biopsi-prosedyre)
* pankreatitt
* nyresykdommer
* innlagte pasienter, inkludert IV pasienter (critcal care)
* anorexi
* økt væskeinntak ved nyrestein
* væskeerstatning ved stressbelastninger, som fødsel, jakt, reiser, konkurranser

Oralade er elektrolyttbalansert og har lavt fosforinnhold som vil forbedre hydrering og urinmengden hos pasienter som lider av nyresykdom og urinveisbesvær.
Sykdomsgrupper inkluderer tilstander som FIC/FUS/FLUTD, crystalluri, CKD, akutt nyresykdom, i f m kirurgisk nyrestein-fjerning (sørger for flush av mikrokrystaller og rester i urinveiene).
(FIC: Felin idiopatisk cystitt; FUS – Feline urologisk syndrome; FLUTD:  Feline lower urinary tract disease).
Peroral rehydreringsstøtte er dessuten effektivt og sikkert ved oliguri/anuri  og for pasienter med hjertesykdom.

Historisk sett har standard anbefaling ved behandling av husdyr med «magesyke» vært faste ett døgn eller to med etterfølgende mild, ofte kokt mat. Nyere studier har dog vist at dette regime faktisk kan bidra til å forlenge sykdomstiden! – jfr. følgende nyere funn:
. Faste minsker energiinntaket og forsinker restitusjonen.
. Faste øker risikoen for at en infeksjon trenger gjennom tarmveggen og sprer seg.
. Faste øker risikoen for uttørkning, noe som også forlenger kvalmen.

Innhold:
-Enkle aminosyrer. Gir næring til tarmcellene og påskynder restitusjonen.
-Glukose. Gir energi i en form som er umiddelbar klar for bruk av kroppen.
-Lavt fettinnhold. Særlig bra ved tilstander som pankreatitt (bukspyttkjertelbetennelse).
-Balanserte elektrolytter. Erstatter tapet som oppstår ved oppkast og diare.
-Isotonisk løsning. Bidrar til rask væskerestitusjon.
-Lett fordøyelig. Kan derfor gis før dyret får fast føde igjen.
-Naturlig kyllingsmak. Aksepteres lett, også ved kvalme (er hydrolysert – og er derfor også egnet ved matintoleranse).

Oralade for dehydrerte hunder og katter