fbpx
NYHETER 2018-01-24T09:36:51+01:00

Nyheter

CHONDROSYL forte.

Ernæringstilskudd utviklet for ledd og leddbrusk

Chondrosyl er et diettsupplement satt sammen for å tilføre normalfysiologiske mengder av naturlige næringsstoffer til som bruskcellene trenger til bruskoppbygging og vedlikehold i situasjoner der ernæringsbehovet for slike byggesteiner er større enn egenproduksjonen. (mer…)

Cobalaplex

Cobalaplex er et diettsupplement som bidrar til normale nivåer av vitamin B12 (kobalamin) og folat (B9) hos hund og katt.

(mer…)

Prestasjon og ernæring

Hunder er avlet til å bli eksperter i forskjellige felt: harejakt, elgjakt, langdistanse hundekjøring, sprint hundekjøring og så videre. Det betyr ikke at de presterer uansett fordi de er «laget» for å være gode!

(mer…)

Lifeline produkter for optimal ytelse!

Barmarkshundekjøring foregår utenom vintersesongen. Barmarkstrening har i mange år vært en viktig del i treningsopplegget mot vintersesongen, men selve konkurranseformen er relativit ny. Det første VM’et på barmark ble avholdt i 2002. I barmark konkurreres det i sykkel 1 hund, sparkesykkel 1 og 2 hunder, vogn 4, 6, 8 hunder og løping med 1 hund. Nedover i Europa er barmarkshundekjøring veldig stort og en meget populær konkurranseform. (Norges hundekjørerforbund).

(mer…)

Tidlig sommervær gir hoggormfare

Vi mennesker er ikke alene om å nyte sol og varme om dagen. Hoggormen har våknet fra vinterdvale, er ikke redd for å bite, og er ifølge Veterinærhøgskolen unormalt aktiv i år. For hunder på tur i marka kan det i verste fall være dødelig.

Les hele saken her.

Hva gjør jeg om hunden blir bitt av hoggorm

HOGGORMEN ER HER –  HVORDAN  KAN HUNDEEIER GÅ EN VÅRSESONG OG FORSOMMER I MØTE?

Et hoggormbitt skal alltid betraktes som alvorlig. Hunden skal til veterinær-behandling fortest mulig, men hva med førstehjelpstiltak på åstedet?

LIFELINE har laget en egen beholder, Lifeline-knappen, for oppbevaring av førstehjelps-tiltak ved hoggormbitt. Førstehjelpsknappen er en patentert, vanntett beholder til å feste i hundens halsbånd (eller på eierens nøkkelknippe). Dermed kan hunden ha med tabletter når det virkelig gjelder. Hoggormbitt genererer potensielt farlig inflammasjon. Det er både kliniske og teoretiske grunner for å anbefale et raskt anti-inflammatorisk tiltak. Førstehjelpen innebærer hjelp før hevelse oppstår, dvs. før endotelskaden oppstår.  Å gi førstehjelp før ødemene med endotelskaden oppstår kalles for sekundærprofylakse , og gjøres i løpet av den såkalte GOLDEN HOUR.

Se mer om den praktiske gjennomføringen ved bruk av førstehjelpsknappen her:

Lifelines faglige råd anbefaler ved hoggormbitt lavdose-prednisolon som førstehjelpstiltak før hunden kommer til dyrlegebehandling.  Prednisolon (og andre corticosteroider) er potent som inflammasjonsdempende middel.

Det har i nyere tid vært reist faglig innvending basert på særlig en studie men som er utført ved sein behandling, ikke som førstehjelpstiltak men skal her kort omtales: Brandeker E og medarbeidere skrev i tidsskriftet BMC Veterinary Research (2015) om corticosteroider som del av  dyrlege-behandlingen ved hoggormbitt. (<em>The effect of a single dose of prednisolone in dogs envenomated by Vipera berus – a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial)</em> Inklusjonkriterium i denne studien var at hundene allerede hadde hevelse som viste at de var bitt og samtidig hadde stabil hjerterytme. Denne studien er interessant I forhold til veterinærmedisinsk behandling på klinikken, trass i noen metodesvakheter. Denne artikkelen besvarer imidlertid lite spørsmål ved en førstehjelpssituasjon.

Lifeline støtter avgjort denne artikkelens hovedkonklusjon om at det finnes bedre behandling enn prednisolon hos en dyrlege.  Samtidig synes som det finnes fortsatt oppdaterte lærebøker som anbefaler corticosteroider som supplement også gitt av dyrleger, jfr. MSD vet sin 2016-utgave, som også angir ulike grunner for dette: “Rapid-acting corticosteroids may be of benefit in the first 24 hr to help control shock, protect against tissue damage, and minimize the likelihood of allergic reactions to antivenin; however, prolonged use of corticosteroids is not recommended.”

Ref.: https://www.msdvetmanual.com/toxicology/snakebite/overview-of-snakebite#v3357466 (2016)