fbpx

Litt om normal stressreaksjon

hundforsideKlinisk ernæringsunderstøttelse av god hjernefunksjon
All mat vi spiser er med på å skru av og på forskjellige gener i forskjellige organer, samt opp eller nedregulere en rekke biokjemiske reaksjonsveier.

Næringsstoffer som påvirker, enten opp- eller nedregulerer, stoffskiftet i sentralnervesystemet eller påvirker funksjonen, kalles nevromodulerende næringsstoffer. Disse kan benyttes målrettet innen klinisk ernæring.

Hund i Harmoni!Stress er definert som en ikke-spesifikk respons av kroppen på enhver situasjon som forstyrrer den normale homeostase i kroppen. Ved eksponering av en stress stimulus, reagerer kroppen fysiologisk ved å øke aktiviteten både hypothalamus-hypofyse- binyre (HPA) aksen, og det sympatiske nervesystemet.

Stress utløser også en rekke karakteristiske atferdsmessige responser. Det er postulert at ethvert individ vil reagere på stressstimuli med en konstant fysiologisk respons. Dette fenomenet kalles ”Individual Response Stereotypy”. Dette innebærer at ethvert individ utvikler egenspesifikke symptomer som reaksjon på stress som kan variere fra individ til individ. Dette er viktig å merke seg ved evaluering av stressrespons hos både mennesker og dyr.

Reseptorer i hjernen modulerer synapseaktivitet og nivåer av transmittorsubstanser
Hjernen hos alle høyerestående arter har en rekke reseptorer som oppregulerer eller nedregulerer aktivitet og mengde transmittorsubstanser.Velkjent er endorfinreseptorer.som er hjernens eget belønningssystem som gir en følelse av lyst og velvære når de tilføres naturlige endogent produserte endorfiner. Dette naturens belønningssystem er med på å forsterke hensiktsmessig og nyttig atferd for individet. (Naturen har innsett at all atferd som er viktig for individets og artens overlevelse, må være knyttet til lyst og ikke til plikt!) En rekke narkotiske stoffer fester seg på en unaturlig måte på disse reseptorene og gir rus og avhengighet.

Hydrolisert melkeprotein
Deler av Hydrolisert melkeprotein fester seg på en egen reseptor i hjernen som modulerer stressresponsen. Denne effekt er sannsynligvis dannet i evolusjon for at speddyr skal bli mer stressresistente etter morsmelkinntak, holde seg i ro, hvile og restituere selv om det er mye skremmende aktivitet rundt dem. Dette er en av grunnene til at babyer som får morsmelk blir svært fornøyde etter et måltid og tåler mye håndtering og bråk rundt seg etter måltidet, uten å bli stresset eller forstyrret. Evnen til å spalte ut peptidet fra melkeprotein blir for de fleste redusert med alderen. Reseptoren forblir like følsom resten av livet.

Rask effekt
Spennende humane studier viser optimalisering av kortisolrespons og blodtrykksrespons på stress allerede etter få timer. Som kuriositet er en studie gjort på skiskyttere som viser at de ved inntak av dette næringsstoffet får en optimal og ikke maksimal stressrespons når de kommer inn på standplass. I en kvinnestudie av stressede kvinner, fant man bedre konsentrasjonsevne, hukommelse, søvnkvalitet livskvalitet og takling av hverdagsstress.

Effekt av Alfa s1kaseinhydrolysat hos katt
Claude Beata publiserte i 2007 en studie i Journal of Veterinary Behavior: Clinical application and research hvor han fant at dette næringsstoffet forbedrer relasjon mellom katt og eier, det gir mindre redsel hos kattene og en forbedret global atferdsscore.

Effekt av Alfa s1kaseinhydrolysat hos hund
Han publiserte samme år i samme tidsskrift en studie av effekten på engstelige hunder. Her sammenlignet han effekten med effekt av Selegiline, og dokumenterte at effekten av dette naturlige næringsstoffet hadde en like rask og god forbedring i atferdsscore tilsvarende Selegiline hos hund.

Kaseinhydrolysater er ikke vanedannende, og har ingen uønskede virkninger

  • Kaseinhydrolysater er godkjent som næringsmiddel av FDA–Kaseinhydrolysater har GRAS status (generally recognised as safe) i USA.
  • Kaseinhydrolysater har ingen sedativ effekt, er ikke vanedannende eller avhengighetsskapende, har ingen uønsket effekter, og har ingen negativ effekt ved seponering.
  • Påvirker ikke appetitt, stoffskifte eller vekt.
  • Foreligger scientific dossier som bekrefter trygghet og at næringsstoffet ikke har toksiske eller mutageneeffekter.
  • Alle studier gjort på mennesker og dyr er i henhold til ”Good clinical practice guidelines” og er godkjent av offisielle etiske komiteer.

Andre næringsstoffer i iHarmoni
For å optimalisere den nevromodulerende effekten inneholder iHarmoni en rekke stoffer som bidrar til optimal metabolisme og nivå av transmittorsubstanser.

Optimalt inntak av en rekke B-vitaminer
er essensielt for et optimalt serotoninmetabolisme, og en rekke andre cerebrale funksjoner.

Adaptogene urter bidrar til optimal stressmestring og hjerneaktivitet.
iHarmoni innholder Rhodiola rosea, Melissa officinalis og Salvia lavandulaefolia (rosenrot, melisse og lavendel)

Definisjon på adaptogener
Basert på deres effekt i kliniske studier, kan adaptogener defineres som en gruppe spiselige urter/ ekstrakter som øker toleranse for psykisk utmattelse og forbedrer oppmerksomhet og mental utholdenhet i situasjoner med redusert ytelse. Den fordelaktige stressbeskyttende effekt av adaptogener er relatert til regulering av homeostase via flere mekanismer knyttet til hypothalamus-hypofyse-binyre aksen og kontroll av sentrale mediatorer av stressresponsen.

For deg som vil vite mer om hvordan adaptogener påvirker stressresponsenDen fordelaktige stressbeskyttende effekt av adaptogener er relatert til regulering av homeostase via flere mekanismer knyttet til hypothalamus-hypofyse-binyre aksen og kontroll av sentrale mediatorer av stressresponsen som molekylær regulering (f. eks Hsp70), stress-aktivert c -jun N-terminal protein kinase (JNK1) Forkhead Box O transkripsjonsfaktor DAF-16, kortisol og nitrogenoksid (NO). Det sentrale punkt i effektene av phytoadaptogener ser ut til å være deres oppregulering og stress-etterliknende effekter på «stress-sensor» protein Hsp70, som spiller en viktig rolle i celle overlevelse og apoptose.

Hsp70 hemmer uttrykk av NO syntase gen II og samhandler med glukokortikoidreseptorer direkte og via JNK reaksjonsruten. Dette påvirker nivået av sirkulerende kortisol og NO. Forebygging av stress-indusert økning i NO, og den tilhørende reduksjon i ATP produksjon, fører til økt ytelse og utholdenhet.

Adaptogenindusert oppregulering av Hsp70 utløser stressindusert JNK-1 og DAF-16-mediert reaksjonsvei som regulerer motstanden mot stress og resulterer i økt mental og fysisk ytelse, og muligens økt levetid.

iHarmoni har blitt testet i en rekke forskjellige sammenhenger på både hund, katt og mennesker med meget gode resultater.

2018-01-24T09:37:04+01:00