fbpx

Hva gjør jeg om hunden blir bitt av hoggorm

HOGGORMEN ER HER –  HVORDAN  KAN HUNDEEIER GÅ EN VÅRSESONG OG FORSOMMER I MØTE?

Et hoggormbitt skal alltid betraktes som alvorlig. Hunden skal til veterinær-behandling fortest mulig, men hva med førstehjelpstiltak på åstedet?

LIFELINE har laget en egen beholder, Lifeline-knappen, for oppbevaring av førstehjelps-tiltak ved hoggormbitt. Førstehjelpsknappen er en patentert, vanntett beholder til å feste i hundens halsbånd (eller på eierens nøkkelknippe). Dermed kan hunden ha med tabletter når det virkelig gjelder. Hoggormbitt genererer potensielt farlig inflammasjon. Det er både kliniske og teoretiske grunner for å anbefale et raskt anti-inflammatorisk tiltak. Førstehjelpen innebærer hjelp før hevelse oppstår, dvs. før endotelskaden oppstår.  Å gi førstehjelp før ødemene med endotelskaden oppstår kalles for sekundærprofylakse , og gjøres i løpet av den såkalte GOLDEN HOUR.

Se mer om den praktiske gjennomføringen ved bruk av førstehjelpsknappen her:

Lifelines faglige råd anbefaler ved hoggormbitt lavdose-prednisolon som førstehjelpstiltak før hunden kommer til dyrlegebehandling.  Prednisolon (og andre corticosteroider) er potent som inflammasjonsdempende middel.

Det har i nyere tid vært reist faglig innvending basert på særlig en studie men som er utført ved sein behandling, ikke som førstehjelpstiltak men skal her kort omtales: Brandeker E og medarbeidere skrev i tidsskriftet BMC Veterinary Research (2015) om corticosteroider som del av  dyrlege-behandlingen ved hoggormbitt. (<em>The effect of a single dose of prednisolone in dogs envenomated by Vipera berus – a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial)</em> Inklusjonkriterium i denne studien var at hundene allerede hadde hevelse som viste at de var bitt og samtidig hadde stabil hjerterytme. Denne studien er interessant I forhold til veterinærmedisinsk behandling på klinikken, trass i noen metodesvakheter. Denne artikkelen besvarer imidlertid lite spørsmål ved en førstehjelpssituasjon.

Lifeline støtter avgjort denne artikkelens hovedkonklusjon om at det finnes bedre behandling enn prednisolon hos en dyrlege.  Samtidig synes som det finnes fortsatt oppdaterte lærebøker som anbefaler corticosteroider som supplement også gitt av dyrleger, jfr. MSD vet sin 2016-utgave, som også angir ulike grunner for dette: “Rapid-acting corticosteroids may be of benefit in the first 24 hr to help control shock, protect against tissue damage, and minimize the likelihood of allergic reactions to antivenin; however, prolonged use of corticosteroids is not recommended.”

Ref.: https://www.msdvetmanual.com/toxicology/snakebite/overview-of-snakebite#v3357466 (2016)

2018-05-23T10:31:21+02:00