fbpx
Historikk 2019-09-04T12:30:18+02:00

Historikk

Lifeline As ble etablert sommeren 1993, med hovedkontor på Grefsen.

Lifelines visjon var å forene og benytte intern spisskompetanse innen kjerneområdene akuttmedisin og klinisk ernæring, og omsette dette til kommersielt tilbud av nye innovative produkter. Videre å benytte faglige human- og veterinærmedisinske nettverk til å utvikle og spre kunnskap og produkter som er med på å bedre helse og livskvalitet for våre målgrupper.
Dette ble gjort og gjøres både gjennom egenutvikling av produkter, og i samarbeid med andre forskergrupper og produsenter. Vi har også gjort eksisterende produkter tilgjengelige i Norge.
Vi har en rekke forskningmessige og kommersielle samarbeidspartnere i Norge, Sverige, England, Frankrike, Spania, Israel og USA.

Lifeline har i dag har et stort internasjonalt forskningsnettverk der vi gjensidig utveksler kunnskap, informasjon og grunnforskning innen klinisk ernæring. Lifeline har i denne sammenheng bidratt med ideer, forelesninger og forskningsdata i samarbeid med bioteknologiselskaper, universiteter og forskningssentere.
I Lifeline Advisory Board sitter en rekke forskere og professorer med spisskompetanse innen de områder vi arbeider.

Et av våre første produkter var ”Lifeline Førstehjelpsknapp”, en spesiallaget damptett, vanntett beholder for oppbevaring av medisin til førstehjelp ved huggormbitt, dersom det er lang reisevei til dyrlege. Dette ble en suksess og svært mange hunder går i dag rundt med en slik ”knapp” i halsbåndet.

Klinisk ernæring er et svært viktig fagområde når det gjelder å forebygge sykdom og påvirke utvikling av allerede eksisterende sykdom. Ved en rekke tilstander og lidelser øker behovet for visse næringsstoffer, mens omsetning av andre stoffer nedsettes. Ved å øke eller redusere tilførsel av essensielle næringsstoffer kan progresjon (utvikling) og alvorlighetsgrad av en rekke tilstander påvirkes.
På mange måter er klinisk ernæringsmessig understøttelse en av de viktigste og mest effektive verktøy innen medisinsk behandling.

Lifelines faggruppe hadde lenge arbeidet med problematikken leddskader og artroseproblematikk innen klinisk ernæring. Lifeline var først ute i Norge til å introdusere, og forelese om betydningen av, bruskbevarende næringsstoffer (chondroprotektive substanser). Det viktigste ved kroniske leddforandringer er å bevare leddbrusken og kvaliteten på denne.

Lifeline har siden 1995 samarbeidet med forskere ved Nutramax Laboratories i USA som ligger i fremste rekke innen leddlidelser, og representerer dem i Norge. I samarbeid med Nutramax distribuerer vi Denosyl og Consil. All tre er svært gode produkter med viktige ernæringseffekter på leddfunksjon, leverfunksjon, sentralnervesystem, samt kjeve- og knokkelimplantater.

Lifeline hadde en stor jobb å gjøre med å informere norske dyrleger og dyreeiere for å skape forståelse for mekanismene og effektene av disse produktene. Dette arbeidet har vi lykkes vi godt med innen veterinærmedisin, og konstaterer at dette fagområde inntok norsk humanmedisin først 10 år etter Lifelines introduksjon.

Lifeline har i en årrekke hatt fokus på hvordan man kan regulere og modulere immunforsvaret. Som et resultat av dette har Lifeline utviklet en egen serie med klinisk ernæringsprodukter:

Lifeline Perspective; en serie med filosofi om å se individets totalbilde og klinisk ernæringsunderstøttelse i sammenheng med annen behandling for å legge forholdene til rette for optimal helse og utvikling av tilstander og sykdommer. I 2003 fikk vi godkjent vårt første Skattefunnprosjekt, prosjektet ble fullført i 2007 med suksess. I Perspectiveserien finner vi en rekke produkter. Eksempler er høykvalitets ferskpresset omega 3 olje fra norsk laks, et produkt som skiller seg fra de andre lakseoljene som finns på markedet i dag ved sitt ekstremt lave innhold av harskningsprodukter, sin renhet og fravær av miljøgifter, samt riktig kombinasjon av Omega-3- fettsyrer samt astaxantin. Ved å benytte helt nye teknologier opprettholdes alle viktige næringsstoffer fra fiskens fettfase uten at disse er ødelagt eller fjernet av raffinering eller destillasjon.
Videre utviklet vi Crystal C, som er neste generasjons C-vitamin, som skiller seg fra andre C-vitaminer som finns på markedet i dag, ved at den tas mer effektivt opp i cellene i kroppen.

I 2004, lansere Lifeline Maximun, et avansert og sammensatt immunmodulerende diettsupplement. Dette er et fantastisk produkt som aktiverer immunforsvaret på en ny og effektiv måte, samtidig som det nedregulerer skadelig kronisk inflammasjon. Maximun har utviklet seg til å bli en suksess og selges av de fleste dyrleger over hele landet.

Vi Lifeline mener at noen av de mest spennende og interessante substanser innen klinisk ernæring det siste tiåret er antocyaner (plantefargestoffer). Antocyaner som finnes i frukt og bær, er svært reaktive molekyler som kan påvirke en lang rekke vitale enzymsystemer i organismen. Det drives en utstrakt forskning om antocyaners mulige bruk ved en rekke tilstander som aldring, hjerneskader, hjerte/karlidelser, kreft og inflammatoriske tilstander. Et meget fruktbart samarbeid med Medpalett, verdens fremste spesialistgruppe innen forskning på antocyaner, har for Lifeline resultert i spennende dialog med forskningsmiljøer ved Ullevål sykehus og Karolinska sjukhuset samt amerikanske forskere. Ved Karolinska sjukhuset har Lifelines representanter gjesteforelest og deltatt i konferanser i planlegning av forskningsprosjekter.

Sommeren 2005 begynte veterinær Marit Bergseng å jobbe for oss. Hun gjorde en fantastisk jobb med både å delta aktivt i produktutvikling og i kontakt med veterinærer over hele landet.

En naturlig fortsettelse av vårt engasjement innen immunologi var å sette fokus på magetarmsystemet, i det en stor andel av kroppens immunkompetente celler er i tarmveggen. Samspillet mellom immunceller, tarmbakterier og matsammensetning er av avgjørende betydning for immunresponsen.
I 2006 startet vi et spennende samarbeid med Protexin i U.K. som er spesialister på tarmfloraens medisinske egenskaper. Lifeline representerer Protexin i Norge med produkter som gir en sunn bakterieflora i mage og tarm. Her selger vi produkter som er tilpasset hund, katt, gnager og hest.
Protexinproduktene er de mest benyttede probiotika-produkter hos europeiske dyrleger.

Disse produktene har naturlig nok blitt godt mottatt også i det norske markedet. Serien består av en rekke forskjellige komplementerende produkter som gir dyrlegen gode effektive verktøy til klinisk ernæringsunderstøttelse av mange forskjellige både akutte og kroniske mavetarmproblemer hos forskjellige dyrearter.
Protexinserien tar for seg fordøyelsessystemet både forebyggende, behandlende og oppfølgende.

Høsten 2009 flyttet Lifeline sitt hovedkontor til Arendal, her har vi fått oss et fint kontor og lager i idylliske omgivelser 20 meter fra sjøen. Her stortrives vi og er fortsatt fulle av pågangsmot og energi.

Lifeline arbeider kontinuerlig med utvikling av en rekke helt nye og innovative produkter som vil bidra til bedre helse og livskvalitet hos våre firbente venner. Vi har også startet et nytt Skattefunnprosjekt som vi tror vil bli en helt nyskapende suksess som vi forhåpentligvis vil kunne lansere sommeren 2013.

Lifeline har som mål å være et viktig kompetansesenter innen veterinærmedisinsk klinisk ernæring som bidrar med nye tilnærminger til en rekke medisinske tilstander og lidelser.