fbpx
FOR DYREEIERE 2018-01-24T09:36:52+01:00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In posuere arcu sed velit laoreet scelerisque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In posuere arcu sed velit laoreet scelerisque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In posuere arcu sed velit laoreet scelerisque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In posuere arcu sed velit laoreet scelerisque.

Nyheter for dyreiere

Lifeline produkter for optimal ytelse!

Barmarkshundekjøring foregår utenom vintersesongen. Barmarkstrening har i mange år vært en viktig del i treningsopplegget mot vintersesongen, men selve konkurranseformen er relativit ny. Det første VM’et på barmark ble avholdt i 2002. I barmark konkurreres det i sykkel 1 hund, sparkesykkel 1 og 2 hunder, vogn 4, 6, 8 hunder og løping med 1 hund. Nedover i Europa er barmarkshundekjøring veldig stort og en meget populær konkurranseform. (Norges hundekjørerforbund).

(mer…)

Tidlig sommervær gir hoggormfare

Vi mennesker er ikke alene om å nyte sol og varme om dagen. Hoggormen har våknet fra vinterdvale, er ikke redd for å bite, og er ifølge Veterinærhøgskolen unormalt aktiv i år. For hunder på tur i marka kan det i verste fall være dødelig.

Les hele saken her.

Hva gjør jeg om hunden blir bitt av hoggorm

HOGGORMEN ER HER –  HVORDAN  KAN HUNDEEIER GÅ EN VÅRSESONG OG FORSOMMER I MØTE?

Et hoggormbitt skal alltid betraktes som alvorlig. Hunden skal til veterinær-behandling fortest mulig, men hva med førstehjelpstiltak på åstedet?

LIFELINE har laget en egen beholder, Lifeline-knappen, for oppbevaring av førstehjelps-tiltak ved hoggormbitt. Førstehjelpsknappen er en patentert, vanntett beholder til å feste i hundens halsbånd (eller på eierens nøkkelknippe). Dermed kan hunden ha med tabletter når det virkelig gjelder. Hoggormbitt genererer potensielt farlig inflammasjon. Det er både kliniske og teoretiske grunner for å anbefale et raskt anti-inflammatorisk tiltak. Førstehjelpen innebærer hjelp før hevelse oppstår, dvs. før endotelskaden oppstår.  Å gi førstehjelp før ødemene med endotelskaden oppstår kalles for sekundærprofylakse , og gjøres i løpet av den såkalte GOLDEN HOUR.

Se mer om den praktiske gjennomføringen ved bruk av førstehjelpsknappen her:

Lifelines faglige råd anbefaler ved hoggormbitt lavdose-prednisolon som førstehjelpstiltak før hunden kommer til dyrlegebehandling.  Prednisolon (og andre corticosteroider) er potent som inflammasjonsdempende middel.

Det har i nyere tid vært reist faglig innvending basert på særlig en studie men som er utført ved sein behandling, ikke som førstehjelpstiltak men skal her kort omtales: Brandeker E og medarbeidere skrev i tidsskriftet BMC Veterinary Research (2015) om corticosteroider som del av  dyrlege-behandlingen ved hoggormbitt. (<em>The effect of a single dose of prednisolone in dogs envenomated by Vipera berus – a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial)</em> Inklusjonkriterium i denne studien var at hundene allerede hadde hevelse som viste at de var bitt og samtidig hadde stabil hjerterytme. Denne studien er interessant I forhold til veterinærmedisinsk behandling på klinikken, trass i noen metodesvakheter. Denne artikkelen besvarer imidlertid lite spørsmål ved en førstehjelpssituasjon.

Lifeline støtter avgjort denne artikkelens hovedkonklusjon om at det finnes bedre behandling enn prednisolon hos en dyrlege.  Samtidig synes som det finnes fortsatt oppdaterte lærebøker som anbefaler corticosteroider som supplement også gitt av dyrleger, jfr. MSD vet sin 2016-utgave, som også angir ulike grunner for dette: “Rapid-acting corticosteroids may be of benefit in the first 24 hr to help control shock, protect against tissue damage, and minimize the likelihood of allergic reactions to antivenin; however, prolonged use of corticosteroids is not recommended.”

Ref.: https://www.msdvetmanual.com/toxicology/snakebite/overview-of-snakebite#v3357466 (2016)

Oralade oral væskeerstatning og næringstilskudd med rehydreringsegenskaper

ORALADE: velsmakende oral væskeerstatning og næringstilskudd

Oralade er en avansert og meget velsmakende drikk med både peroral mikroenteral næring og rehydreringsegenskaper.
Oralade er ferdig for anvendelse.
Oralade er for sykdomstilstander som drar nytte av mikroenteral ernæring og peroral rehydreringsstøtte som inkluderer (men ikke er begrenset til):

* gastrointenstinal (GI) sykdom (inkl. v/ gjenoppretting av GI barrierefunktion og pre-GI-kanal biopsi-prosedyre)
* pankreatitt
* nyresykdommer
* innlagte pasienter, inkludert IV pasienter (critcal care)
* anorexi
* økt væskeinntak ved nyrestein
* væskeerstatning ved stressbelastninger, som fødsel, jakt, reiser, konkurranser

Oralade er elektrolyttbalansert og har lavt fosforinnhold som vil forbedre hydrering og urinmengden hos pasienter som lider av nyresykdom og urinveisbesvær.
Sykdomsgrupper inkluderer tilstander som FIC/FUS/FLUTD, crystalluri, CKD, akutt nyresykdom, i f m kirurgisk nyrestein-fjerning (sørger for flush av mikrokrystaller og rester i urinveiene).
(FIC: Felin idiopatisk cystitt; FUS – Feline urologisk syndrome; FLUTD:  Feline lower urinary tract disease).
Peroral rehydreringsstøtte er dessuten effektivt og sikkert ved oliguri/anuri  og for pasienter med hjertesykdom.

Historisk sett har standard anbefaling ved behandling av husdyr med «magesyke» vært faste ett døgn eller to med etterfølgende mild, ofte kokt mat. Nyere studier har dog vist at dette regime faktisk kan bidra til å forlenge sykdomstiden! – jfr. følgende nyere funn:
. Faste minsker energiinntaket og forsinker restitusjonen.
. Faste øker risikoen for at en infeksjon trenger gjennom tarmveggen og sprer seg.
. Faste øker risikoen for uttørkning, noe som også forlenger kvalmen.

Innhold:
-Enkle aminosyrer. Gir næring til tarmcellene og påskynder restitusjonen.
-Glukose. Gir energi i en form som er umiddelbar klar for bruk av kroppen.
-Lavt fettinnhold. Særlig bra ved tilstander som pankreatitt (bukspyttkjertelbetennelse).
-Balanserte elektrolytter. Erstatter tapet som oppstår ved oppkast og diare.
-Isotonisk løsning. Bidrar til rask væskerestitusjon.
-Lett fordøyelig. Kan derfor gis før dyret får fast føde igjen.
-Naturlig kyllingsmak. Aksepteres lett, også ved kvalme (er hydrolysert – og er derfor også egnet ved matintoleranse).

Oralade for dehydrerte hunder og katter

Omega 3-6-9, ferskpresset fra norsk laks til din hund eller katt

  • Omega 3-6-9 kilde til din hund eller katt

  • Fiskeolje med høy kvalitet gir gode helsemessige effekter.

  • Olje med dårlig kvalitet er direkte helseskadelig.

  • Fiskeolje har en annen sammensetning enn planteolje

  • Viktige kvalitetskrav til fiskeolje er målbare, og skal dokumenteres.
  • Måling og dokumentasjon.
  • At en fiskeolje er en høykvalitets olje med stabile fettsyrer, kan og skal måles. Likedan må et godt fiskeoljeprodukt dokumentere fravær av harskning og miljøgifter.
  • Alt dette kan og skal også måles, dokumenteres, samt presenteres og garanteres overfor forbruker

Denne høye kvaliteten kan oppnås fordi:

Det kun benyttes helt ferskt første sortert laksekjøtt ved produksjonen. Dette gir langt lavere harskningsverdier enn etter frysing og lagring av fisken. Ny, avansert teknologi bevarer det høye innholdet av naturlig forekommende antioksidanter og andre næringsstoffer som ofte kan forsvinne ved vanlig raffinering. Et høyt innhold av astaxantin (som gir laksekjøtt den røde fargen) sikrer den gode stabiliteten. Oljen tappes i nitrogenatmosfære uten oksygentilgang på lufttette, lysdempende flasker.

Ferskpresset norsk laks er en rik kilde til omega 3-6-9 fettsyrene, som er ernæringsmessig livsviktig for helse og velvære.

Lifeline benytter nye, unike teknologier som bevarer alle viktige næringsstoffer Hver eneste produksjon Lifeline ferskpresset omega 3-6-9 analyseres for en lang rekke miljøgifter.Selv om verdiene allerede i utgangspunktet er uvanlig lave sammenlignet med de fleste andre råvarer, benytter vi to nye renseteknologier for å redusere verdiene ytterligere uten samtidig å påvirke fettsyrene eller andre stoffer i oljen. Resultat: En renhet og sammensetning som sikrer næringstilførsel, helse og sunnhet optimalt

Omega 3 fettsyrene EPA og DHA, som kalles fiskefett-syrene, har avgjørende helsevirkninger hos både dyr og mennesker.

Les mere om dette i Produkter

omega 3-6-9

Protexin gir en sunn bakterieflora i mage og tarm

BakterierFORDØYELSESPROBLEMER SOM DIARE ELLER FORSTOPPELSE HOS HUND, KATT, GNAGER OG HEST:

HVA ER PROBIOTISKE BAKTERIER?

HER FØLGER SVARENE PÅ DINE SPØRSMÅL!

Fordelen med probiotika er godt dokumentert. Det hele handler om å få de gode bakterier inn i tarmen! Dette vil støtte kroppens naturlige forsvarsegenskaper. En organisme med et godt immunsystem er et dyr med en sunn tarm. Men tarmen er sårbar for stress, endring av kosthold og en rekke andre ugunstige miljøforhold som kan oppstå. Det finnes en rekke ulike typer probiotiske bakterier.

Hvordan virker probiotika? Probiotika fungerer gjennom en rekke ulike mekanismer. I tarmen vil både de gunstige og de sykdomsfremkallende mikroorganismer kjempe om de samme typer næringsstoffer. Dette resulterer i en konkurranse mellom bakteriene for disse næringsstoffene. Ved bruk av probiotika blir det en reduksjon av næringsstoffer for de sykdomsframkallende bakterier som fører til at det blir vesentlig mindre av nettopp disse sykdomsframkallende bakterier.
Gunstige bakterier vil feste seg til tarmveggen og danne kolonier på ulike steder i hele tarmen. Dette hindrer sykdomsframkallende bakterier fra å få fotfeste, noe som fører til at de sykdomsframkallende bakterier dør ut.

Bedring av fordøyelsen:
Probiotika øker effektiviteten av fordøyelsen. Probiotika produserer melkesyre som direkte hemmer veksten av de sykdomsfremkallende bakterier da de foretrekker mindre syre i miljøet for å trives. Probiotika har vist seg å øke de gunstige celle-signaler og øker effektiviteten av infeksjonscellene, altså de hvite blodlegemene.

Hva er probiotika?
Verdens Helseorganisasjon (WHO) har en offisiell definisjon på hva probiotika er
: Probiotika er levende mikroorganismer som gir en helsegevinst når de er gitt i tilstrekkelig dose.

Fordelen med probiotika er godt dokumentert. Det hele handler om å få de gode bakterier inn i tarmen! Dette vil støtte kroppens naturlige forsvarsegenskaper. En organisme med et godt immunsystem er et dyr med en sunn tarm. Men tarmen er sårbar for stress, endring av kosthold og en rekke andre ugunstige miljøforhold som kan oppstå. Det finnes en rekke ulike typer probiotiske bakterier. Protexin has i samarbeid med veterinærer og mikrobiologer over hele verden utviklet probiotika-produkter som kan støtte dyrenes naturlige forsvar.

Hvordan finner man fram til gode og nyttige probiotika? Helsebringende probiotika må tilfredsstille en rekke krav, vi nevner i særlig grad:

Sikkerhet: Mikroorganismene i de gode probiotika velges naturlig nok i første omgang ut fra at de ikke må være skadelige. Vi forholder oss til de strenge EU-reguleringene på dette området som innebærer at alle våre probiotika er registrert for bruk i ulike dyrearter.  For eksempel er Enterococcus faecium (NCIMB 10415) E1707 registrert for bruk til hunder.

Levedyktighet:Mikroorganismene i probiotika må kunne holdes levende helt fram til der de virker: i kroppens tarmer.  Dette betyr at probiotika må kunne passere trygt og uskadet gjennom magen slik at de kan trives i tarmen. Ved hjelp av spesielle frysetørkningsprosesser kan våre probiotika lagres romtemperatur ved at de er beskyttet av en spesiell innkapslingsteknikk som kalles mikroinnkapsling. Denne teknikken sørger for å holde mikroorganismene ”sovende” og gir så særlig beskyttelse når probiotika skal overleve det ekstremt sure magesystemet, før innholdet så til slutt skal ”vekkes opp” i tarmen.

Våre produkter har dokumentasjon på at de virker nettopp slik.

Tilstrekkelig mengde:Probiotika må gis i tilstrekkelig mengde for å gi den gunstige effekten.

Kvalitetssikring:Våre probiotiske kvalitetsprodukter har vi sikret gjennom en rekke avanserte arbeidsprosesser som alle er avgjørende for virkningen.  Dette sikrer at produktet oppfyller produktets oppgitte spesifikasjoner og sikrer trygghet for forbrukeren.

Hva består tarmens mikroflora av? For mange er det overraskende at den normale tarm består av en enorm mikroflora av ulike levende bakterietyper, protozoer (encellede organismer) og gjærsopp. Disse er fordelt langs hele tarmen og lever side om side i et symbiotisk, altså gjensidig positivt forhold i den friske organisme.

Hva er symbiose – og hva er dysbiose?
Symbiose har vi når det foreligger god balanse mellom de ulike mikroorganismene i kroppen. Dysbiose er det motsatte, dvs. den tilstand som foreligger ved skadelig ubalanse som gjerne gir diaré.  De viktigste årsakene til dysbiose er:
– Antibiotikabehandling
– Skadelige tarmorganismer som ved visse typer forgiftning
– Plutselig endring av kosthold
– Langvarig faste
– Stress – dvs. belastende reaksjoner etter uvanlige miljøforhold eller opplevelser som ved reiser, utstillinger og kenneler
– Ulike livsfaser – alt fra avvenningsfaser til alderdom

Hvordan virker probiotika? Probiotika fungerer gjennom en rekke ulike mekanismer:

Konkurransen om næringsstoffer:I tarmen vil både de gunstige og de sykdomsfremkallende mikroorganismer kjempe om de samme typer næringsstoffer.  Dette resulterer i en konkurranse mellom bakteriene for disse næringsstoffene. Ved bruk av probiotika blir det en reduksjon av næringsstoffer for de sykdomsframkallende bakterier som fører til at det blir vesentlig mindre av nettopp disse sykdomsframkallende bakterier.

Gunstige bakterier vil feste seg til tarmveggen og danne kolonier på ulike steder i hele tarmen.  Dette hindrer sykdomsframkallende bakterier fra å få fotfeste, noe som fører til at de sykdomsframkallende bakterier dør ut.

Bedring av fordøyelsen: Probiotika øker effektiviteten av fordøyelsen.

Melkesyreproduksjon: Probiotika produserer melkesyre som direkte hemmer veksten av de sykdomsfremkallende bakterier da de foretrekker mindre syre i miljøet for å trives.

Effekt på immunitet: Probiotika har vist seg å øke de gunstige celle-signaler og øker effektiviteten av infeksjonscellene, altså de hvite blodlegemene.

Gir probiotika bivirkninger?  Kan man gi for mye? Det er ingen bivirkninger forbundet med bruk av probiotika.  Alle EU-registrerte probiotika må passere strenge sikkerhetskontroller før de blir godkjent for bruk i hver dyreart.  Det er ikke mulig å gi for stor mengde probiotika, for ved overskudd går de bare ut i avføringen.

Kan probiotika brukes samtidig med antibiotika? Antibiotika-bruk kan som kjent ofte gi antibiotika-utløst diaré.  Derfor anbefales det gjerne å ta probiotika for å forebygge eller bøte på dette problemet.  For best resultat gis probiotika til andre tider enn antibiotika, minst tre timer etter antibiotika.  Den probiotiske effekten vil ikke påvirke virkningen av antibiotika.

Hva er prebiotika? Prebiotika er ikke-fordøyelig karbohydrater (sammensatte sukkertyper) som fungerer som en matkilde for de gunstige bakterier i mikrofloraen og dermed stimulerer deres vekst. Preplex ® prebiotika består av både frukto-oligosakkarider (FOS) og naturlig gummistoff av glykoproteiner og sakkarider. Vår forskning viser at ved å tilføre begge disse prebiotikatypene økes effekten vesentlig i forhold til de vanlige prebiotika som bare har en prebiotikakilde.

Krever Protexinprodukter spesielle oppbevaringsbetingelser? Vi vil anbefale at Protexinprodukter lagres under tørre, rene forhold, uten sollys og holdt forseglet når den originale emballasjen er åpnet for å hindre fukt og varmenedbryting.  Holdbarheten av Protexinprodukter ved oppbevaring i romtemperatur, er 24 måneder.

Hvorfor kan ikke levende yoghurt like godt brukes? Det er riktig at yoghurt også har levende mikroorganismer.  Men det er flere forhold som gjør at Protexin-produktene bør foretrekkes når det er grunnlag for probiotika-bruk. Mikroorganismene i levende yoghurt er valgt primært ut fra smak og konsistens og ikke ut fra probiotikas synsvinkel slik vi velger bakteriestammer.  Konsentrasjonen av levende mikroorganismer i yoghurt er også ukjent og vil uansett vanligvis være for lav, selv i store mengder. Den høye konsentrasjon av probiotika i Protexinprodukter er garantert og er laget for å tåle bruk selv etter lang tids lagring.

Kan Protexin produkter gis over lengre perioder? Hos dyr med langvarige problemer, er bruk over tid nyttig. Ved langvarig antibiotika-bruk vil samtidig tilskudd av probiotika redusere uheldige tarm-bivirkninger.