fbpx
Fagperspektiv 2018-01-24T09:36:39+01:00

Fagperspektiv

Førstehjelpsknapp

Lifeline har hatt en dialog med Statens Legemiddelverk (SLV) angående bruk av Prednisolon ved huggormbitt. Under finner du innspillene i debatten om dette:»Bruk av Prednisolon som førstehjelp ved huggormbitt», «Oppklarende opplysninger vedrørende Lifeline førstehjelpsknapp»

Førstehjelpsknapp
Lifeline har hatt en dialog med Statens Legemiddelverk (SLV) angående bruk av Prednisolon ved huggormbitt. Under finner du innspillene i debatten om dette:»Bruk av Prednisolon som førstehjelp ved huggormbitt», «Oppklarende opplysninger vedrørende Lifeline førstehjelpsknapp»

Innlegg i Veterinærtidsskriftet, av dyrlege Geir Erik Berge

Hva er antocyaner?
Antocyaner er plantefargestoffer som gjør at plantene blir røde, blå og orange. Disse fargestoffene viser seg å ha andre viktige egenskaper enn bare å gi ulike farger. I den senere tid har vi fått kunnskap om at naturen benytter antocyaner til å styre en rekke biologiske prosesser hos både planter og dyr og ikke minst gjelder dette klinisk relevante mekanismer hos høyerestående dyr.

Hepacyl – klinisk ernæringsstøtte ved restitusjon av leveren.
Hepacyl inneholder flere forskjellige næringsstoffer som er viktige for å bidra til å opprettholde flere forskjellige viktige funksjoner i levermetabolismen, særlig ved økt belastning.

Denosyl – ernæringsprodukt til leverpasienter
Korrekt ernæring er viktig ved leverlidelser. Denosyl SD4 er et nytt produkt i Norge som er ernæringsmessig gunstig til både akutte og kroniske leverpasienter.

Immunologi – betaglukaner – fra teori til klinikk
Immunforsvaret består av det medfødte og det ervervede immunforsvar. Det medfødte immunforsvar innbefatter makrofager, dentrittiske celler, ognøytrofile granulocytter. Det er det medfødte immunsystemet som tar seg av 99prosent av alle angrep vi blir utsatt for.Det ervervede eller spesifikke immunforsvar består av det cellulære og humoralesystem med spesifikke antistoffer.

Nyttig oversiktsartikkel om betaglukan, egenskaper, virkninger og typer. Av Jan Raa, mai 2015
EXTENDED ABSTRACT
Immune modulation by non-digestible and non-absorbable beta-1,3/1,6-glucan